Djetinjstvo kao tvoje (međunarodne organizacije, dječja prava)

Ujedinjeni narodi proglasili dokumente:

20.11. 1959. Deklaracija o pravima djeteta
20.11. 1989. Konvencija o pravima djeteta

Organizacije pri UN-u:

– UNICEF – zaklada UN-a koja vodi brigu o potrebama djece u svijetu
– FAO – Međunarodna organizacija za prehranu i poljoprivredu
– WHO – Svjetska zdravstvena organizacija – vodi brigu o zaštiti svjetskog zdravlja
– ILO – Međunarodna organizacija rada – štiti radnička i socijalna prava