Tradicija i suvremenost

  • Azija više od polovice stanovništva svijeta
  • gusto naseljen kontinent
  • nizine uz velike rijeke : Mezopotamija, Pandžab, Hindustan, Assam, Bengal, Velika kineska nizina i Mandžurija – “kolijevke” straih civilizacija
  • najraširenije vjere – budizam, islam i hinduizam — razvijen vjerski turizam
  • selidba u  velike gradove (megagradovi) – Shanghai, Tokio, Peking, Singapur, Bangkok…