Klimatski faktori i elementi

– najveći dio Europe – u sjevernom umjerenom pojasu

– klimatski čimbenici (faktori) su:

— geografska širina

— raspored mora i kopna                stalni su, utječu na
— morske struje                              klimatske elemente

— reljef (smjer pružanja, visina)

– klimatski elementi: temperatura i tlak zraka (azorska i sibirska anticiklona, islandska ciklona), padaline, smjer i brzina vjetra, vlaga zraka