Geografski smještaj i položaj Afrike

– drugi kontinent po veličini (30 mil. km2)

– prostire se na sve četiri Zemljine polutke

dobar prometni položaj – blizu Europe i Azije

– Sjeverna Afrika je dio Starog svijeta, južno od Sahare dio je Novog svijeta

– u otkrivanju Afrike sudjelovali i Hrvati (Dragutin Lerman, Mirko i Stjepko Seljan)