Svi su doseljenici (stanovništvo Amerike, američki gradovi)

  • starosjedioci su Indijanci i Inuit (Eskimi)
  • Amerike su useljenički kontinent
    • Angloamerika: potomci Engleza, Iraca, Francuza
    • Latinska Amerika: potomci Španjolaca i Portugalaca
    • Afroamerikanci – potomci robova iz Afrike
  • rijetko naseljen kontinent
  • Angloamerika (Kanada i SAD) je gospodarski razvijenija od Latinske Amerike

 

Američki gradovi

– megagradovi: New York, Ciudad de Mexico, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Los Angeles – ekološki i društveni problemi

– angloamerički gradovi:  poslovna središta gradova s neboderima, industrijska i stambena područja

– latinoamerički grad: ubrzani rast, velike razlike između bogatih i siromašnih – slamovi ili favele (u Brazilu)