Svi su doseljenici (stanovništvo Amerike)

  • starosjedioci su Indijanci i Inuit (Eskimi)
  • Amerike su useljenički kontinenti
    • Angloamerika: potomci Engleza, Iraca, Francuza
    • Latinska Amerika: potomci Španjolaca i Portugalaca
    • Afroamerikanci – potomci robova iz Afrike
  • rijetko naseljen kontinenti
  • Angloamerika (Kanada i SAD) je gospodarski razvijenija od Latinske Amerike