Život s olujama (klime i biljni svijet Amerike)

– Amerika se prostire u četiri toplinska pojasa

polarna klima – tundra

snježno-šumska klima – tajga (vazdazelena šuma)

umjerene klime – bjelogorične šume i travnjaci (prerije, pampa)

pustinjska klima (Atacama, Sonora, Dolina smrti, Mojave)

savanska klima – savane (llanos, campos)

prašumska klima – tropske kišne šume (selvas)

 

– tropski ciklon hariken ili uragan

– snažno vrtložno strujanje zrakatornado