Brazil

najveća država Latinske Amerike

 

– službeni je jezik portugalski

glavni grad: Brasilia

 

nerazvijena i rijetko naseljena unutrašnjost

– Amazonija – sječa prašume zbog izgradnje plantaža, iskorištavanja drva i izgradnje prometnica

– Pantanal – močvarno područje

 

gospodarski razvijenije i gusto naseljene obale

– Rio de Janeiro, Sao Paulo