Američki gradovi

megagradovi: New York, Ciudad de Mexico, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Los Angeles – ekološki i društveni problemi

– angloamerički gradovi:  poslovna središta gradova s neboderima, industrijska i stambena područja

– latinoamerički grad: ubrzani rast, velike razlike između bogatih i siromašnih – slamovi ili favele (u Brazilu)