Vrijeme i klima, temperatura zraka, tlak zraka

 • atmosfera – Zemljin zračni omotač (78% dušik, 21% kisik) 
 • troposfera – najniži sloj atmosfere, važan sloj za život 
 • vrijeme – trenutno stanje u atmosferi nad nekim mjestom 
 • klima – prosječno stanje u atmosferi nad nekim mjestom 
 • temperatura zraka
  • Sunčevo zagrijavanje površine Zemlje
  • ovisi o dobu dana, nadmorskoj visini, podlozi 
  • mjeri se termometrom (°C – stupnjevi Celzijusa) 
 • tlak zraka
  • pritisak atmosfere na Zemljinu površinu 
  • mjeri se barometrom (hPa – hektopaskali) 
  • vjetar – strujanje zraka iz prostora visokog tlaka u prostor niskog tlaka zraka 
 • ciklona – područje niskog tlaka, nestabilno vrijeme 
 • anticiklona – područje visokog tlaka, stabilno vrijeme