Vjetrovi, vlaga u zraku i naoblaka, vrste padalina

  • Planetarni vjetrovi su: pasati, glavni zapadni vjetrovi, istočni polarni vjetrovi 
  • Vlaga zraka – količina vodene pare u zraku 
  • Oblaci – nakupine sitnih kapljica vode i leda u visini 
  • Magla – nakupine sitnih kapljica vode i leda pri tlu 

 

padaline koje nastaju u oblacima  padaline koje nastaju pri tlu 
kiša, snijeg, tuča  rosa, mraz, inje 

 Padaline u oblacima nastaju zbog: 

  • jakog zagrijavanja podloge 
  • reljefne prepreke 
  • dodira toplog i hladnog zraka