Zemljina revolucija ili ophodnja

Zemljina revolucija (ophodnja) – okretanje Zemlje oko Sunca.

Zemlja se okrene jednom oko Sunca za 365 dana i 6 sati.

Radi lakšeg računanja vremena u kalendaru dodaje se jedan dan svakih četiri godina – prijestupna godina.

  • 6 sati * 4 godine = 24 sata = 1 dan, zato prijestupna godina ima 366 dana

Zemljina os je nagnuta na ravninu ophodnje, a posljedice su:

  • različito trajanje dana i noći
  • izmjena godišnjih doba