Klimatski dijagram, klimatski razredi na Zemlji

Klimatski dijagram je grafički prikaz prosječnih mjesečnih količina padalina i mjesečnih temperatura zraka. 
Linijom se prikazuju srednje mjesečne temperature zraka u stupnjevima Celzijusa (°C).
Stupcima se prikazuje srednja mjesečna količina padalina u milimetrima (mm).

Klimatski razredi na Zemlji

                 A – tropske kišne klime

                B – suhe klime

                C – umjerene tople kišne klime

                D – snježno—šumske klime

                E – snježne klime klime