Prirodna bogatstva

 • prirodna bogatstva su sva dobra i pojave koje čovjek iskorištava za zadovoljenje svojih potreba
 • prirodna bogatstva Hrvatske su:
  • pitka voda
  • plodno tlo
  • šume
  • more i obale
  • raznolika priroda