Broj stanovnika i naseljenost

Na Zemlji živi više od 7,5 milijardi stanovnika.

U Hrvatskoj je prema popisu stanovnika iz 2011. bilo oko 4,3 milijuna stanovnika.

 Gustoća naseljenosti:

– broj stanovnika koji živi na jednom kvadratnom kilometru

– ovisi o prirodnim i društvenim uvjetima

– naseljeniji je sjeverni umjereni toplinski pojas – četiri kruga najveće gustoće naseljenosti

Formula za izračun gustoće naseljenosti:
broj stanovnika : površina (km2) = gustoća naseljenosti (stan./km2)

Na primjeru Hrvatske:
4 284 889
 stanovnika : 56 578 km2 = 75,7 stan./km2