Kretanje broja stanovnika

Kretanje broja stanovnika čini zbroj prirodnog kretanja stanovnika i prostorng kretanja stanovnika.

Prirodno kretanje broja stanovnika

– prirodno kretanje razlika je rodnosti i smrtnosti
– stopa rodnosti  je broj rođenih  na 1000 stanovnika, izražava se u promilima  ( ‰ )
– stopa smrtnost  je broj umrlih  na 1000 stanovnika, izražava se u promilima  ( ‰ )

rodnost (16 ‰) – smrtnost (10 ‰) = prirodna promjena (6 ‰)
prirodni porast ( + ), prirodni pad ( – )

Prostorno kretanje broja stanovnika

– selidbe (migracije) ili preseljenje
– razlozi selidbe: gospodarski, politički, vjerski, izazvani  prirodnim nepogodama