Gospodarstvo

gospodarstvom nazivamo sve djelatnosti kojima se bave ljudi radi zadovoljenja potreba (prehrana, stanovanje, promet, obrazovanje…)

primarne djelatnosti (proizvodnja): poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo
sekundarne djelatnosti (prerada): rudarstvo, građevinarstvo, obrti, industrija
tercijarne djelatnosti (usluge): trgovina, promet, bankarstvo
kvartarne djelatnosti (posebne usluge): zdravstvo, školstvo, sudstvo, policija, vojska

bruto društveni proizvod (BDP) – ukupna vrijednost prihoda ostvarenog u gospodarskim djelatnostima u godini dana, a izražen u američkim dolarima (US$)

globalizacija – svjetski proces koji se očituje u prijenosu znanja i informacija, povećanoj razmjeni dobara, usluga i energije

G7 / G8 – skup najznačajnijih gospodarstava svijeta (Sjedinjene Američke Države, Japan, Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija + Ruska Federacija)
BRIC – države s najbrže rastućim BDP-om (Brazil, Rusija, Indija, Kina)
Europska unija – 28 članica europskih država