8. razred

GEOGRAFSKE KARTE I ORIJENTACIJA

8.01.01. Geografska širina i dužina
8.01.02. Globalni navigacijski satelitski sustavi
8.02.01. Topografske karte
8.02.02. GIS i karte na internetu

OPĆA OBILJEŽJA HRVATSKE

8.12.01. Hrvatska – EU i svijet 
8.03.01. Hrvatska – srednjoeuropska i sredozemna zemlja 
8.04.01. Prometno-geografski položaj Hrvatske
8.05.01. Veličina, granice i oblik teritorija Hrvatske 
8.13.01. Geografska raznolikost Hrvatske 

PRIRODNO-GEOGRAFSKA OBILJEŽJA HRVATSKE

8.06.01. Nizinski i ravnjački reljef Hrvatske
8.06.02. Sredogorja, gorja i planine, reljef obale i podmorja Hrvatske
8.07.01. Klimatski činitelji (faktori) i elementi koji utječu na klimu Hrvatske
8.07.02. Tipovi klime u Hrvatskoj
8.07.03. Tla Hrvatske
8.07.04. Biljke i životinje u Hrvatskoj
8.08.01. Rijeke i jezera Hrvatske

DRUŠTVENO-GEOGRAFSKA OBILJEŽJA HRVATSKE

8.09.01. Stanovništvo – broj i razmještaj
8.10.01. Biološka i gospodarska struktura stanovništva
8.10.02. Nacionalna, vjerska i jezična struktura stanovništva
8.11.01. Prirodno kretanje stanovništva
8.11.02. Prostorno kretanje stanovništva

PRIMORSKA HRVATSKA

8.14.01. Jadransko more
8.15.01. Poljoprivreda, ribarstvo i proizvodnja soli Primorske Hrvatske
8.15.02. Industrija, energetika i pomorstvo Primorske Hrvatske
8.16.01. Prirodna baština Primorske Hrvatske
8.16.02. Kulturno-povijesna baština Primorske Hrvatske
8.17.01. Turizam Primorske Hrvatske
8.18.01. Naselja Primorske Hrvatske

GORSKA HRVATSKA

8.19.01. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske
8.20.01. Gospodarstvo i naselja Gorske Hrvatske

NIZINSKA HRVATSKA

8.21.01. Promet i energetika Nizinske Hrvatske
8.21.02. Industrija i industrijske regije Nizinske Hrvatske
8.22.01. Poljoprivreda i šumarstvo Nizinske Hrvatske
8.23.01. Prirodna i kulturna baština Nizinske Hrvatske
8.24.01. Turističke mogućnosti Nizinske Hrvatske
8.24.02. Naselja Nizinske Hrvatske

Odgovori