Promet i energetika Nizinske Hrvatske

  • veliki prometni značaj i povoljan položaj
  • najvažniji prometni pravci: posavski, podravski, phyrnski, Budimpešta-Zagreb-Karlovac- Rijeka
  • moderna mreža autocesta
  • željeznica ne zadovoljava europske standarde (zastarjelost…)
  • najvažnija prometna središta Zagreb i Osijek (ujedno i međunarodne zračne luke)
  • plovne rijeke – Dunav (Vukovar), Sava (Županja), Drava (Osijek) i Kupa
  • telekomunikacijski promet – najveći porast
  • energetski izvori – najbogatiji dio Hrvatske, ali ne zadovoljavaju vlastite potrebe (uvoz)
  • nafta (Podravina, Moslavina), zemni plin (Molve), NE Krško u Sloveniji (50% u hrvatskom vlasništvu) i najveći hidroenergetski potencijal – rijeka Drava
  • JANAF – naftovod od Omišlja do Siska (račva se dalje prema Mađarskoj i Srbiji)