7. razred

OPĆA OBILJEŽJA EUROPE
7.01.01. Pojam Europe
7.01.02. Veličina, geografski smještaj i položaj Europe
7.02.01. Vrste stijena i postanak reljefa
7.02.02. Preoblikovanje reljefa
7.03.01. Razvedenost europskih obala
7.03.02. Obilježja i značenje voda na kopnu
7.04.01. Klimatski faktori i elementi
7.04.02. Klimatska i vegetacijska područja
7.05.01. Naseljavanje i etnički sastav
7.05.02. Suvremena obilježja stanovništva
7.06.01. Gospodarstvo Europe

DRŽAVE ZAPADNE EUROPE
7.07.01. Ujedinjeno Kraljevstvo – geografska obilježja
7.07.02. Ujedinjeno Kraljevstvo – regionalna obilježja
7.07.03. Francuska – geografska obilježja
7.07.04. Francuska – regionalna obilježja
7.08.01. Beneluks i Republika Irska

DRŽAVE SJEVERNE EUROPE
7.09.01. Norveška, Švedska i Finska
7.10.01. Danska i Island
7.10.02. Baltičke države*

DRŽAVE SREDNJE EUROPE
7.11.01. Njemačka – geografska obilježja
7.11.02. Njemačka – regionalna obilježja
7.12.01. Alpske države
7.12.02. Švicarska, Lihtenštajn, Austrija i Slovenija
7.13.01. Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska

DRŽAVE JUŽNE EUROPE
7.14.01. Europsko Sredozemlje
7.15.01. Italija – geografska obilježja
7.15.02. Italija – regionalna obilježja
7.16.01. Pirenejske države
7.16.02. Grčka, Malta, Albanija

DRŽAVE JUGOISTOČNE EUROPE
7.17.01. Države Jugoistočne Europe
7.17.02. Crnomorske države (Rumunjska i Bugarska)
7.17.03. Bosna i Hercegovina, Crna Gora
7.17.04. Srbija, Kosovo, Sjeverna Makedonija

DRŽAVE ISTOČNE EUROPE
7.18.01. Ruska Federacija – položaj i prirodnogeografska obilježja
7.18.02. Ruska Federacija – stanovništvo i gospodarstvo
7.19.01. Ukrajina, Bjelorusija, Moldavija

SUVREMENA EUROPA
7.20.01. Europska unija
7.21.01. Hrvatska i procesi ujedinjavanja Europe
7.22.01. Prometni sustav i prometnogeografsko povezivanje Europe
7.23.01. Nesklad u regionalnom razvoju Europe

 

Odgovori