Klimatska i vegetacijska područja

  1. umjereno topla klima – biljne zajednice: listopadne i mješovite šume
  2. umjereno kontinentalna klima – biljne zajednice: listopadne šume, mješovite šume, tajga, stepa
  3. sredozemna ili mediteranska klima – biljne zajednice: vazdazelene biljke, makija
  4. sniježna klima – biljne zajednice: visinski pašnjaci, klekovina, listopadna, mješovita, crnogorična šuma, tundra
  5. stepska klima – biljne zajednice: stepa – žitorodno područje