Francuska – geografska obilježja

 • atlantska, sredozemna, kontinentalna država
 • reljef:
  • priobalne nizine i zavale: Pariška, Akvitanska i Ronsko-sonska
  • gromadno gorje: Vogezi, Ardeni, Središnji masiv, Bretanja, Normandija
  • mlade planine: Alpe, Pireneji, Jura: turizam, stočarstvo, hidroelektrane
 •  klima: umjereno topla vlažna s toplim ljetima, sredozemna, vlažna snježno-šumska
 •  rijeke: atlantski i sredozemni slijev; plovnost i hidroelektrane
 • stanovništvo: Francuzi (romanska jezična skupina), regionalne jezične i kulturne razlike, useljenici
 •  gospodarstvo – visokorazvijena država, G 7