7.16 Beneluks i Republika Irska

  Belgija Nizozemska Luksemburg Republika Irska
položaj Uz Kanal (La Manche) jugoistočna obala Sjevernog mora nema izlaz na more otok Irska-osim sjevernog dijela
reljef Ardeni nizinski-polderi Ardeni zeleni otok, livade, pašnjaci
prirodna bogatstva kameni ugljen polderi,

nafta, zemni plin

željezna ruda voda
gospodarstvo poljoprivreda – govedarstvo

tercijarni i kvartarni sektor

intenzivna poljoprivreda

lučki promet

tercijarni i kvartarni sektor

najveći BDP po stanovniku u svijetu, rani razvoj industrije, tercijarne djelatnosti, bankarstvo iseljenička država, najbrži ekonomski rast u Europi

moderna industrija, turizam

gradovi Antwerpen

Bruxelles

Amsterdam, Rotterdam Luxembourg Dublin, Cork