Alpske države

 • obuhvaćaju alpski i predalpski prostor :
  • Alpe teško prohodne – tuneli, vijadukti
  • ledenjačke doline i jezera
  • turizam
 • reljefne cjeline: Alpe, Švicarska Jura, Švicarska visoravan, Bečka zavala
 • topao i suh vjetar föhn – kopni snijeg – lavine, raste vodostaj rijeka
 • nisu bogate sirovinama pa razvijaju finu industriju
 • visokorazvijene države
 • prostori kotlina gusto su naseljeni (Bečka zavala, Ljubljanska kotlina)