Ujedinjeno Kraljevstvo – geografska obilježja

 • otoci Velika Britanija, Irska i otočne skupine
 • položaj uz Engleski kanal (La Manche) – razvoj prometa i trgovine, osvajanje kolonija, širenje engleskog jezika i kulture
 • reljef: gromadno gorje u Škotskoj, Sjevernoj Irskoj i na sjeveru Engleske; nizina na jugoistoku
 • klima: umjereno topla vlažna s toplim ljetima
 • povoljna prirodna osnova – rana industrijalizacija
 • stanovništvo: germanski i ostali indoeuropski jezici
  • religije: protestanti, katolici, ostale vjere
  • u prošlosti emigracija – suvremeno doba → demografsko starenje → imigracija
 • gradovi –  stambena funkcija seli se na rub gradova, središte gradova (city)
 • gospodarstvo –  visokorazvijena država, članica G 7