7.18 Danska i Island

Danska
 
Island
– nizinski reljef – vulkanski otok à vulkanska aktivnost

– ledeni pokrov

– gejziri

– umjereno topla

– padaline ravnomjerno raspoređene tijekom godine

klima – na sjeveru polarna

– na jugu umjereno topla

– poluotok Jyilland najgušće naseljeni prostor Sjeverne Europe naseljenost – nepovoljan prostor najrjeđe naseljena država Europe

– južna strana naseljenija

– poljoprivreda à prerađivačka industrija

– kemijsko-farmaceutska

gospodarstvo – teritorij većinom neplodan, stočarstvo, ribarstvo i prerada ribe