Italija – geografska obilježja

  • središnji položaj i gospodarski najrazvijenija država Sredozemlja
  • unutar teritorija Italije su male državice San Marino i Vatikan
  • prirodno-geografske cjeline:
  1. Alpe – ledenjačka jezera i doline
  2. Padska nizina – najplodniji prostor Italije (rijeka Po)
  3. Apenini – mlado ulančano gorje
  4. otoci Sicilija i Sardinija – vulkanizam