Gospodarstvo Europe

  • Europa – gospodarski visoko razvijeni kontinent
  • velike razlike u stupnju razvijenosti između zapadne Europe i zemalja na jugoistoku i istoku Europe
PRIMARNI SEKTOR SEKUNDARNI SEKTOR TERCIJARNI SEKTOR
poljoprivreda – najrazvijenija grana

– Panonska nizina i Ukrajina žitnice Europe

ribarstvo – uz Atlantski ocean

– primarni sektor- zapošljava sve manje ljudi

– šume ugrožavaju požari, kisele kiše, suvremeni način života

industrijalizacija – proces jačnja i razvoja industrijske proizvodnje
– urbanizacija- aglomeracija, satelitski grad, konurbacija
– izvori energije nafta i zemni plin, atomska energija i obnovljivi izvori energije- problem zagađenja
– dominacija tercijarnog sektora = tercijarizacija društva (broj zaposlenih, prihodi)

– multinacionalne kompanije nastale udruživanjem

turizam važna gospodarska grana, ekološki problemi