Suvremena obilježja stanovništva

Gustoća naseljenosti:

  • Europa u dogovorenim granicama 70 st./km2
  • Europa u političkim granicama 101 st./km2

Prirodno kretanje – smanjenje rodnosti, porast smrtnosti – europsko stanovništvo stari

Najviše je zaposlenih u tercijarnom sektoru (70%).

U prošlosti iseljenički kontinent, danas useljenički.