Naseljavanje i etnički sastav

– naseljenost potječe još iz kamenog doba

– prve europske civilizacije nastale na istočnom Sredozemlju

– u doba industrijske revolucije započela demografska tranzicija – danas većina država u posttranzicijskoj fazi – nizak prirodni porast

– oko 700 milijuna stanovnika

jezični sastav:

– indoeuropska porodica (germanski jezici, romanski, slavenski, ostali)

– uralo-altajska porodica

– ostali jezici

vjerski sastav: katolici, pravoslavni, protestanti, muslimani, Židovi i ostali