Globalni navigacijski satelitski sustavi

Globalni navigacijski satelitski sustavi (GNSS) – zajednički naziv za satelitske navigacijske sustave, a napoznatiji su:

 • GPS (Global Positioning System), Sjedinjene Američke Države
 • GLONASS, Ruska Federacija
 • Galileo, Europska unija
 • Compass, Kina

GPS (Global Positioning System) se sastoji od tri dijela:

 • svemirski čini 24 – 32 satelita koji kruže oko Zemlje
 • kontrolni dio čine radarski sustavi
 • korisnički dio su uređaji sa GPS prijemnicima

svaki satelit šalje radiosignale, a GPS uređaji primaju signale četriju satelita te izračunavaju točnu poziciju

pomoću GPS uređaja možemo:

 • odrediti točnu lokaciju (geografsku širinu i dužinu)
 • izmjeriti nadmorsku visinu
 • izmjeriti prevaljen put i brzinu kretanja
 • spremiti lokacije i put
 • planirati putovanje

GPS se koristi za:

 • navigaciju na cestama, u pomorstvu i prirodi
 • satelitsko upravljanje vozilima bez vozača
 • pronalaženje i spašavanje unesrećenih
 • zabavu i rekreaciju