Prostorno kretanje stanovništva

prirodno kretanje stanovništva + prostorno kretanje stanovništva = ukupno kretanje stanovništva

prostorno kretanje se dijeli prema:

1.) dometu na:

  • unutarnje – selidbe unutar granica države
    • u Hrvatskoj manje naselje –> veći grad
  • vanjske – selidbe izvan granica države

2.) trajanju na:

  • dnevne – 
  • sezonske –
  • trajne –