Biljke i životinje u Hrvatskoj

  • velika biološka raznolikost
  • Crvene knjige – status zaštičenosti pojedinih životinjskih i biljnih vrsta
  • endemske vrste
  • prevladavaju listopadne šume,  a osim njih:  šikare i šibljaci, travnjaci, garig
  • u šumama žive velike europske zvijeri – pokazatelj očuvanosti prostora
  • 22. svibnja – Dan zaštite prirode u Hrvatskoj
  • potreba za održivim razvojem