Rijeke, jezera i močvare Hrvatske

Crnomorski slijev

  • 62% površine
  • gusta riječna mreža, mirniji tok, bogate vodom
  • Sava, Drava, Dunav, Kupa, Česma, Bosut, Vuka, Bednja

Jadranski slijev

  • 38% površine
  • nije gusta riječna mreža, rijeke kratke i brze
  • podzemnice
  • Mirna, Raša, Neretva, Cetina, Krka, Lika, Gacka, Krbava

Jezera – prirodna i umjetna

  • najveće prirodno: Vransko jezero kod Biograda
  • najveće umjetno: Dubravsko jezero
  • kriptodepresija – jezero čije je dno ispod razine mora, a površina iznad (Vransko j., Baćinska jezera)