Gospodarstvo i naselja Gorske Hrvatske

nema makroregionalnog središta – Ogulin → najveće naselje
Gospić → županijsko središte – Delnice → najviše gradsko naselje Begovo Razdolje → najviše seosko naselje → sela → mali broj stanovnika, iseljavanje, starenje → u nizini i zbijena – mala i raštrkana

• 50% površine šume → šumarstvo i drvna industrija – brojni problemi
• poljoprivreda → ječam, zob, raž, krmno bilje, krumpir, kupus, jabuke, šljive, kruške
• stočarstvo → ekstenzivno – zadovoljavanje vlastitih potreba – ovčarstvo
• turizam → dobri uvjeti za razvoj – skijanje, planinarenje, seoski turizam rafting, planimor, lovni turizam
• promet → hrvatski gorski prag → prometni pravci koji pokazuju nizinsku i primorsku Hrvatsku → autoceste, državne ceste, željezničke pruge