Prometno-geografski položaj Hrvatske

 • promet – prijevoz ljudi, materijalnih dobara, novca i informacija s jednog na drugo mjesto
 • Hrvatska je tranzitna i križišna država – kroz nju prolaze važni međunarodni pravci
 • važne prometne pravce često prate autoceste, željezničke pruge, cjevovodi, plovni putovi
 • uzdužni prometni pravci prate pružanje Hvatske u smjeru istok – zapad i sjeverozapad – jugoistok, povezuju Srednju Europu sa Jugoistočnom Europom i Jugozapadnom Azijom :
  • posavski pravac (Zagreb – Slavonski Brod – Županja)
  • podravski pravac (Varaždin – Osijek)
  • jadransko-jonski pravac (Rijeka – Dubrovnik)
 • poprečni prometni pravci sijeku pružanje Dinarda, povezuju Srednju i Istočnu Europu sa Sredozemljem:
  • Budimpešta-Zagreb-Karlovac-Rijeka
  • pyhrnski  pravac (Zagreb – Split)
  • slavonsko-bosansko-neretvanski (Osijek – Sl. Brod – Sarajevo – Mostar – Ploče)
 • hrvatski prometni prag – najuži i najniži dio Dinarida, važan za prometno povezivanje
 • najveće morske luke: Rijeka, Split i Ploče
 • plovne rijeke: Dunav (Vukovar), Sava (Sisak), Drava (Osijek)
 • zračne luke: Zagreb, Split, Dubrovnik, Rijeka (otok Krk), Pula, Zadar i Osijek; manje zračne luke su na Lošinju i Braču
 • naftovod: Jadranski naftovod (JANAF), počinje u Omišlju na otoku Krku, račva se u Sisku u dva smjera