GIS i karte na internetu

Geografski informacijski sustav (GIS): računalni sustav za prikupljanje, spremanje, prikazivanje i analizu geografskih sadržaja

  • digitalna karta kojoj se pridružuje sloj ili slojevi spojeni s bazama podataka
  • sloj sadrži određenu skupinu podataka, a može imati interaktivne objekte (točke, linije i poligone)
  • preklapanjem slojeva stvaraju se tematske karte
  • uključivanjem ili isključivanjem slojeva te klikom na objekte dobivamo željene informacije

GIS se koristi za:

  • znanstvena istraživanja
  • planiranje i upravljanje resursima u prostoru (gradnja prometnica, zaštita okoliša, planiranje putovanja…)
  • izradu tematskih karata

na internetu se nalaze aplikacije za popularnu primjenu: