Hrvatska – srednjoeuropska i sredozemna zemlja

 • Republika Hrvatska – puni naziv države
 • složen geografski položaj – srednjoeuropska i sredozemna zemlja
 • tri prirodno-geografske regije:
  • Nizinska (panonsko – peripanonski prostor)
  • Gorska (Dinarsko gorje)
  • Primorska (europsko Sredozemlje)
 • duga i neprekinuta državnost od srednjovjekovnih kneževina do 1918. godine; Hrvatski sabor očuvao suverenitet
 • nastanak suverene i samostalne Republike Hrvatske (1991.) i njezino međunarodno priznanje (1992.)
 • trodioba vlasti:
 • utjecaj triju kulturno-civilizacijskih krugova:
  • srednjoeuropski (katolički, germanski, ugarski)
  • sredozemni (katolički, romanski)
  • jugoistočnoeuropski (pravoslavni, islamski)