Jadransko more

  • starogrčka Hadria  –> Jadransko more
  • reljef podmorja: sjevernojadranska plića i južnojadranska dublja zavala; Palagruški podmorski prag; najveća dubina  1233 m
  • dalmatinski tip obale – transgresija, abrazija
  • svojstva mora: toplije (zima: 10 – 16°C; ljeto: 22° – 25°C), slanije (38 ‰), gušće, prozirnije more, modrozelena boja
  •  gibanja mora: morske struje (tople i hladne), morske mijene (plima i oseka), valovi (vjetrovi) – dio sustava Sredozemnog mora
  • duga pomorska tradicija 
  • razvoj pomorstva, brodogradnje, turizma, ribarstva, energetike 
  • ekološko zagađenje (rijeka Po, luke i gradovi) 
  • osnova gospodarskog razvoja kroz održivi razvoj – očuvanje biljnog i životinjskog svijeta podmorja