Industrija, energetika i pomorstvo Primorske Hrvatske

– industrijske regije: splitska i riječka regija
– većina industrije smještena u priobalju uz luke (lučki gradovi): Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Trogir, Kaštela, Split
– domaće sirovine: lapor – cement, boksit – aluminij, poljoprivredna proizvodnja – prehrambena industrija
– brodogradnja – Rijeka, Pula, Split, Trogir, Kraljevica …
– gospodarski i ekološki problemi zastarjele industrije
– nove gospodarske zone – čvorišta autocesta – oživljavanje opustjelih područja u unutrašnjosti Istre i Dalmacije
– pomorstvo – duga tradicija – tranzitno značenje
– riječki lučki bazeni: riječko – sušački, bakarsko – urinjski, omišaljski, raški bazen
– Split – najveća pomorska putnička luka
– razvoj energetike: hidroelektrane, zemni plin (plinofikacija), termoelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane