Naselja Nizinske Hrvatske

Zagrebačka makroregija

 • grad Zagreb: najveće makroregionalno središte (sjeverozapadna Hrvatska) i šire, vodeće gospodarsko, prometno, znanstveno i kulturno središte Hrvatske
 • regionalna središta:
  • Karlovac – prometna, industrijska i upravna funkcija
  • Sisak – nekad vojni grad, danas industrija (željezara, rafinerija nafte)
  • Varaždin – snažna industrija, ali i kulturni centar
  • Bjelovar – najmlađi i najmanji, središte poljoprivredne proizvodnje (svoje funkcije dijeli s Koprivnicom – prehrambena industrija)

Osječka makroregija

 • obuhvaća istočni dio Hrvatske, makroregionalno središte je grad Osijek; industrijsko i upravno središte 
 • regionalna središta:
  • Slavonski Brod – važna prometna i industrijska funkcija (metalurgija)
  • Vukovar – nekad snažno industrijsko središte i važna luka, za vrijeme Domovinskog rata razrušen i okupiran
  • Vinkovci – važno željezničko čvorište i industrijsko središte
  • važnija središta još su Požega i Đakovo

Sela

 • izgled im je prilagođen karakteristikama reljefa
 • razlikujemo raštrkana sela sa zaseocima (manja su i karakteristična za brežuljkasta područja), nizna (uz prometnice) te planska uzdužena (ušorena) sela (nizinska područja – istok Hrvatske, velika)
 • deagrarizacija, depopulacija, migracije u gradove