Biološka i gospodarska struktura stanovništva

  • biološka ili dobno-spolna struktura – obuhvaća sastav stanovništva prema dobi i spolu
  • prema popisu iz godine u Hrvatskoj je bilo 51,8% ženskoga i 48,2% muškog stanovništva
  • dobno-spolna piramida – grafički prikaz biološkog sastava stanovništva
  • dobne skupine stanovništva: mlado 0 – 14 god., zrelo 15 – 64 god., staro – 65 i više godina
  • senilizacija – proces starenja stanovništva (prisutan u Hrvatskoj)
  • gospodarska struktura: aktivno i pasivno stanovništvo
  • velike promjene u posljednjih 50 godina – hrvatsko gospodarstvo prešlo iz primarnog (I-II-III) u tercijarni (III-II-I) tip
  • deagrarizacija– napuštanje poljoprivrede kao djelatnosti
  • danas većina ljudi zaposlena u tercijarnom i kvartarnom sektoru