Veličina, granice i oblik teritorija Hrvatske

Površina Hrvatske:

  • kopno: 56 594 km²
  • obalno more: 31 067 km²
  • UKUPNO: 87 661 km²

Obalno more je dio mora nad kojim država proteže svoj suverenitet, sastoji se od:

  • unutarnjih morskih voda – prostor između obale i najisturenijih otoka
  • teritorijalnog mora – 12 morskih milja (22,2 km) od najisturenije točke
država rijeke planine /gore more dogovorene
Bosna i Hercegovina Sava, Una Dinara, Kamešnica, Plješevica kod Neuma i poluotoka Klek
Mađarska Drava, Mura u Baranji
Srbija  Dunav  

u Srijemu

Slovenija Mura, Sava, Kupa, Sutla, Dragonja Maceljsko gorje,Žumberačko gorje Piranski zaljev /Savudrijska vala  

Crna Gora Bokokotorski zaljev
Italija samo na moru
  • hrvatska potkova – teškoće u prometnom povezivanju i obrani zemlje
  • upravno – teritorijalna podjela na županije (20 + 1), gradove i općine