Nizinski i ravnjački reljef Hrvatske

 • stijene u Hrvatskoj – taložne 96% površine, vulkanske 1%, preobražene 3%
 • prostor Hrvatske je pretežno nizinski
 • nizinski reljef
  • poloji – najniži prostori: Crna mlaka, Lonjsko polje, Crnac polje, Jelas polje, Kopački rit
  • riječne terase – nešto viši, uz rijeke
 • ravnjački reljef
  • praporne ili lesne zaravni – Vukovarska, Đakovačka, Erdutska i Baranjska zaravan, u primorju na otoku Susku, Ravnim kotarima
  • krški reljef – utjecaj vode na vapnenačke stijene
   • krške zaravni – porječja Krke i Cetine
   • krška polja – Ličko, Gacko, Krbavsko, Vrgoračko, Sinjsko, Petrovo, Imotsko polje
  • fliš – nepropusna taložna stijena – Ravni kotari, Konavle, unutrašnjost Istre