Geografska širina i dužina

geografska mreža – mreža 360º meridijana i 180º paralela

geografski smještaj svake točke na Zemlji određujemo na geografskoj karti pomoću geografske širine i dužine

geografska širinaudaljenost od ekvatora prema sjeveru ili jugu prema polovima za 90° (sjeverna i južna geografska širina)

geografska dužinaudaljenost od početnog meridijana na istok ili zapad do datumske granice za 180° (istočna i zapadna geografska dužina)

geografski smještaj Hrvatske: sjeverna i istočna zemljina polutka, sjeverni umjereni toplinski pojas, srednjoeuropska vremenska zona                              

krajnje točke Hrvatske:

  • najsjevernija: Sveti Martin na Muri (Žabnik), 46° 33′ 18” s. g. š., 16° 22′ 08” i. g. d.
  • najjužnija: Palagruža (otok Galijula), 42° 22′ 40” s. g. š., 16° 20′ 19” i. g. d.
  • najzapdanija: Bašanija (rt Lako), 45° 29′ 13” s. g. š., 13° 29′ 30” i. g. d.
  • najistočnija: Ilok, 45° 11′ 35” s. g. š., 19° 26′ 50” i. g. d.