Tla Hrvatske

  • crnica – bogato humusom, nastalo na lesnoj podlozi – istočna Slavonija i Srijem
  • močvarna crnica – bogata humusom, nekada na pošumljenim prostorima, isušivani zbog poljoprivrede
  • aluvijalna tla – taloženje materijala uz rijeke
  • smeđa tla – najzastupljenija u Nizinskoj Hrvatskoj, siromašnija humusom od crnice
  • podzoli – isprana tla, na višim prostorima
  • planinska crnica – bogata humusom – viši prostori Gorske Hrvatske
  • crvenica – boju joj daju hidroksidi i oksidi željeza, manjak humusa – Primorska Hrvatska
  • smeđa tla na vapnencu – plitka i teža za obradu – Primorska i Gorska Hrvatska
  • antoropogena tla – pod utjecajem čovjeka