Prirodno kretanje stanovništva

  • izrazito staro stnovništvo Hrvatske – niska stopa rodnosti i senilizacija
  • demografska tranzicija – prijelaz iz visoke stope rodnosti i smrtnosti na nisku stopu rodnosti i smrtnosti
  • negativna prirodna promjena, -2,2‰