Stanovništvo – broj i razmještaj

  • kontinuitet naseljenosti od prapovijesti (Hušnjakovo i Vučedol, Iliri, Kelti, Tračani, grčka i rimska civilizacija, dolazak Hrvata) do danas
  • točan broj stanovnika utvrđujemo popisom stanovnika; 1857. – prvi popis stanovništva u Hrvatskoj (oko 2,2 milijuna stanovnika)
  • posljednji popis – 2011. godine – broj stanovnika Hrvatske je 4 284 889
  • depopulacija – proces pada broja stanovnika na nekom području
  • prostor najveće i najdugotrajnije depopulacije je Gorska Hrvatska
  • prosječna gustoća naseljenosti je oko 75,7 st./km² (popis 2011.)
  • prostor Hrvatske je neravnomjerno naseljen