Topografske karte

topografska karta detaljan prikaz svih značajnih prirodnih i društvenih sadržaja manjeg dijela Zemljine površine

– reljef, tlo, vode, biljni pokrov, naselja, prometnice prikazani su kartografskim znakovima

– sastoji se od matematičkih (koordinatna mreža, mjerilo, okvir karte, kartografska projkcija, ekvidistanca) i geografskih elemenata (reljef, vode, vegetacija, naselja, prometnice…)

– reljef se prikazuje bojama, izohipsama, izobatama, kotama i tehnikom sjenčanja

– suvremene metode izrade karata su snimke zemljišta iz zrakoplova ili satelita 

– listove topografskih karta u Hrvatskoj izrađuje Državna geodetska uprava

mjerila topografskih karata:

1 : 25 000
1 : 50 000
1 : 100 000
1 : 250 000

– čitanje topografskih karata znači pronaći prirodne i društvene sadržaje koji su prikazani kartografskim znakovima

– primjena topografskih karata:  vojska, planinari, znanstvenici, građevinari i kartografi

– orijentacija topografske karte → kompas → stajalište → sjever → položaj stajališta

azimut : kut između sjevera i smjera objekta kojemu određujemo položaj ili smjera u kojem se krećemo

krivinomjer ili kurvimetar: naprava za mjerenje zakrivljenih crta na topografskim kartama