Geografska raznolikost Hrvatske

Prirodno-geografska regionalizacija:

  • Nizinska Hrvatska,
  • PrimorskaHrvatska
  • Gorska Hrvatska

Funkcionalna regionalizacija:

  • zagrebačka makroregija (Zagreb); regionalna središta: Varaždin, Karlovac, Sisak, Bjelovar
  • splitska makroregija (Split); regionalna središta: Zadar, Šibenik, Dubrovnik
  • riječka makroregija (Rijeka); regionalna središta: Pula
  • osječka makroregija (Osijek); regionalna središta: Slavonski Brod

Upravna regionalizacija: 20 županija i Grad Zagreb, gradovi (127) i općine (428)