Nacionalna, vjerska i jezična struktura stanovništva

  • Republika Hrvatska ustanovljena je kao nacionalna država hrvatskoga naroda i pripadnika drugih naroda i manjina koji su njezini državljani
  • prema popisu iz 2011. godine Hrvati čine 90,4%, a ostalo su manjine – Srbi, Bošnjaci, Talijani, Mađari, Česi, Albanci, Romi i dr.    
  • nacionalna manjina – skupina pripadnika jednog naroda izvan matične domovine koji su očuvali nacionalni i kulturni identitet
  • prema popisu iz 2011. godine – većina rimokatoličke vjere – 86,3%, ostale vjerske zajednice: pravoslavci, muslimani, protestanti te ateisti (protivnici vjere)
  • u Hrvatskoj službeni jezik je hrvatski književni jezik
    • ostali materinski jezici: srpski, bošnjački, češki, talijanski, albanski, mađarski